Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii electrice din incinta Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Proiect finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Beneficiar: Ministerul Sănătății – lider, în cadrul parteneriatului cu Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași – membru

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: Răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, prin creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, cu accent pe infrastructura de rețele electrice. Obiectivul general al proiectului este în conformitate cu specificațiile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie – OS 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului (2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare), și generează un efect pozitiv pe termen lung, constă în derularea de lucrări de intervenție la infrastructura electrică (infrastructură care, în momentul de față, are durata de viață și utilizare depășită), cât și în facilitarea dotării unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu impact pozitiv asupra dezvoltării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare. Acest lucru va face ca unitatea sanitară să fie mai bine pregătită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, dar și în cazul unor viitoare amenințări pentru sănătatea publică. Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Creșterea siguranței pacienților internați în unitatea sanitară publică, prin derularea de lucrări de intervenție la infrastructura electrică a clădirilor Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.
  • Creșterea gradului de securitate la incendii, prin dotarea unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii.
Rezultatele proiectului:
  • O serie de proceduri de achiziție publică, necesare pentru buna desfășurare a proiectului
  • O documentație tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție), elaborată și verificată
  • O entitate publică sprijinită în sensul reabilitării și modernizării infrastructurii instalațiilor electrice, precum și instalării de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală
  • Un proiect finalizat cu succes
Valoarea totală a proiectului: 10.625.309,26 lei Data începerii proiectului: 11 martie 2021 Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2023 Codul MySMIS al proiectului: 152885 Date de contact ale beneficiarului: Ministerul Sănătății – București, Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, cod poștal 010024; Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Șos. Bucium, nr. 36, județul Iași, cod poștal 700282
www.fonduri-ue.ro: Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
 
TitleSummaryCategoriesLink
Documente Bercea Monica
Aceasta pagina poate fi vizionata doar de catre Bercea Monica.
Apasa aici pentru -> LOGIN