Adresă expediere petiţii

3740

Petiţiile pot fi trimise online, la secretariat@socola.eu, sau la adresa: Iaşi, Şoseua Bucium, nr 36, cod 700282.