Anunț achiziție servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică

528

Comunicare privind rezultatul procedurii Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică

Erată – prelungire termen limită de depunere Solicitări de participare

Invitație de participare pentru achiziție servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică

Document descriptiv privind achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică

MODELE FORMULARE pentru participarea la procedura de achiziție servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică