Anunț concurs pentru ocuparea functiei de director medical în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

1377

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director Medical la Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director medical la Institutului de Psihiatrie Socola Iași

Rezultatul obținut în urma susținerii interviului de selecție pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director medical din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași

Rezultatul obținut în urma susținerii și evaluării proiectului de specialitate pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director medical din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași

Rezultatul la proba scrisă a examenului susținut pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director medical din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director medical din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași

Anunț concurs pentru ocuparea functiei de director medical

Bibliografie pentru concursul de ocupare a funcției de director medical din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Model cadru – proiect de specialitate pentru postul de director medical