Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordului Cadru pentru servicii medicale în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie (medic primar)

298

Anunț de participare pentru achiziție servicii de recuperare, medicină fizică și balneologie +Formulare pentru depunere oferte

Caiet de sarcini