Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului de Servicii Medicale Radiologie, cu competențe în Computer Tomograf

713

Anunț de participare pentru atribuire contract de prestări servicii radiologie, cu competențe CT + Formulare depunere oferte

Caiet de sarcini pentru prestări servicii de radiologie cu competențe CT