Anunț de participare pentru atribuirea Acordului cadru de prestări servicii medicale – NPI

521

Erată la documentația publicată

Anunț de participare pentru atribuirea Acordului cadru de prestări servicii medicale – NPI + Formulare de depunere oferte

Caiet de sarcini pentru prestări servicii medicale în specialitatea NPI