Anunț examen promovare – registratori, referenți, economiști, instructor ergoterapie

127

Anunț examen promovare – registratori, referenți, economiști, instructor ergoterapie

Bibliografie examen promovare grad profesional economist – serviciul achiziții publice-contractare

Bibliografie examen promovare instructor ergoterapie – compartiment ergoterapie

Bibliografie examen promovare referent – serviciul statistică

Bibliografie examen promovare referent cu studii superioare

Bibliografie examen promovare referent II (S) – compartimentul relații cu publicul

Bibliografie examen promovare serviciul RUNOS

Bibliografie examen promovare registrator medical