Anunț examen promovare – registratori, referenți, economiști, instructor ergoterapie

2019

Notă de informare privind desfășurarea examenului de promovare în grad profesional pentru referent și registrator medical din cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală

Anunț examen promovare – registratori, referenți, economiști, instructor ergoterapie

Bibliografie examen promovare grad profesional economist – serviciul achiziții publice-contractare

Bibliografie examen promovare instructor ergoterapie – compartiment ergoterapie

Bibliografie examen promovare referent – serviciul statistică

Bibliografie examen promovare referent cu studii superioare

Bibliografie examen promovare referent II (S) – compartimentul relații cu publicul

Bibliografie examen promovare serviciul RUNOS

Bibliografie examen promovare registrator medical

Tabel nominal cu rezultatele obținute la examenul de promovare în grad profesional din 17.05.2021

Tabel nominal cu rezultatele obținute la examenul de promovare în grad profesional din data de 17.05.2021

Tabel nominal cu rezultatele obținute la examenul de promovare în grad profesional superior din 17.05.2021