Astăzi ar fi împlinit 90 de ani

942

OMUL. Un om de o modestie rară, energic, de o curiozitate profesională și un simț clinic rar. Pentru că oamenii de valoare nu au nevoie de laude, recunoștință publică sau piedestale. Spirit enciclopedic, cu cunoștințe vaste din artă, istorie, sau cultură, mereu în căutarea sensului vieții, de o noblețe sufletească și o mărinimie pe măsura erudiției și a deschiderii pentru carte.

MEDICUL. Grija pentru nevoia pacientului psihiatric era dublată de o generozitate față de tinerii secundari, rezidenți care îi sorbeau cu nesaț vorbele simple, directe, fără artificii lingvistice, dar pline de înțelepciune, experiența inegalabilă, pe care numai asistarea blândă la patul sutelor de bolnavi ți-o poate da. Nici când făcea de gardă nu avea tihnă, făcând vizita până târziu în noapte, de la „fără clanță” și până în cele mai îndepărtate pavilioane ale dragei sale „Socola”.

LEGENDA. Dotat cu o scrutătură inteligentă, pătrunzătoare, „vedea” psihiatria, dincolo de aparență, înțelegând în complexitatea sa natura umană.Ca șef de secție la 2 Bărbați, a fost un stâlp al rigorii profesionale, medic ce emana căldură sufletească, ținea o prietenie de nezdruncinat și avea principii morale cristal, fără compromisuri.

Se devota complet, fiind altruist până la neglijarea propriei persoane, de o profundă inspirație paideică, modelator de suflete, mereu înconjurat de discipoli. Empatic, dedicat profesiei, plămădit dintr-un aluat spiritual nemuritor, cu o statură profesională titanică, emana în același timp bunătate, încredere și o inefabilă ataraxie.

Doctorul psihiatru Cicerone Postelnicu – Omul, Medicul, Legenda.

de Dr. Ovidiu Alexinschi, în numele colectivului Clinicii 2 Bărbați

FOTO: Dr. Cicerone Postelnicu și Prof. Petre Brânzei în mijlocul bolnavilor (1960)