Bilanțuri contabile 2021

1222

Bilanț și Contul de Rezultat Patrimonial 31.12.21

Bilanț septembrie 2021

Bilanț trimestrul I 2021

Bilanț la 31.06.2021