Buletin informativ al informațiilor de interes public

1927

Buletin informativ Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi

 a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice Actele normative în temeiul cărora Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi îşi desfăşoară activitatea.
 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice Regulamentul de organizare și funcționare
Organigrama
Regulamentul Intern
Structura organizatorică
Codul de conduită
 c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice Comitetul Director
Consiliul de Adminsitraţie
Informaţii de interes public
 d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice 1. Datele de contact ale Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi
2. Programul de funcționare al instituției
 e) audiențe Program de audiențe
 f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil  Bugetul de venituri şi cheltuieli
 g) programele și strategiile proprii Programele și strategiile Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi
 h) lista cuprinzând documentele de interes public Lista cu documente de interes public
 i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii Lista cu documente produse şi gestionate de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi.
 j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate Modele de reclamaţii
Modalităţi de contestare