Declaraţii de avere şi interese 2019

2373

Comitetul Director

As. med. Ursache Mioara Loredana – Director de Îngrijiri

Dr. Chiriţă Roxana – Director Medical

Dr. Oprişanu Ovidiu Gabriel – Manager

Ec. Aştefănoaei Alina – Director Financiar-Contabil

Consiliul de Administraţie

Dr. Indrei Lucian Laurenţiu – Şef Serviciu Control în Sănătate Publică, DSP Iaşi

Ec. Isăilă Diana Monica – Director în cadrul Ministerului Sănătăţii

Şefi compartimente şi şefi de secţie

Bioing. Bâgu Irena Gabriela – Şef Serviciu Evaluare şi Statistică Medicală

Dr. Adam Cătălin – Şef Secţia exterioară Şipote I

Dr. Andrei Radu – Şef Secţie VIII AC

Dr. Boloş Alexandra – Şef Secţie VII AC

Dr. Creţu Oana Cristina – Şef Secţie IV AC

Dr. Dobrin Romeo – Şef Secţia IX

Dr. Donciu Dorina – Şef Secţie I AC

Dr. Hostiuc Olivia – Şef Secţia exterioară Bârnova II

Dr. Lupu Dan George – Şef Secţia exterioară Şipote II

As. med. Iuraşcu Amalia – asisitent medical şef

Dr. Mucenica Carmen – Şef Secţia exterioară Bârnova I

Dr. Nedelciuc Gheorghe – Şef Secţie III AC

Dr. Szalontay Andreea Silvana – Şef Secţie VI AC

Dr. Turliuc Şerban – Şef Secţie II AC

Ec. Bozaru Alina Genoveva – Şef Serviciu Achiziţii, contractare, aprovizionare

Ec. Iacob Dan – Şef Birou Administrativ

Ec. Tărăboanţă Adriana – Şef Serviciu RUNOS

Ec. Ţicău Luminiţa – Şef Serviciu Financiar

Ec. Vărăreanu Ica Lucica – Şef Serviciu Managementul Calitatii Serviciilor Medicale

Jur. Grecianu Gina – Şef Serviciu Administrativ-Tehnic

Jur. Prepeliţă Corneliu – consilier juridic