Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, membru al rețelei RoMentalHealth

694

Pornind de la expertiza naţională şi internaţională reflectată în participarea la numeroase proiecte de cercetare, în publicaţii internaţionale în reviste de prestigiu, precum şi în rankinguri şi dotările de excepţie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a iniţiat, împreună cu mai multe universități din țară, precum și cu Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, „Reţeaua Interdisciplinară pentru Studiul Complex şi Multinivelar al Sănătăţii Mintale” (RoMentalHealth).

Sănătatea mintală este una dintre priorităţile majore la nivel internaţional, de dezvoltările în domeniu depinzând nu doar starea de bine a populaţiei, ci şi capacitatea acesteia de a face faţă marilor provocări (ex. schimbările climatice, suprapopularea, îmbătrânirea populaţiei etc.), inclusiv cu impact asupra competitivităţii economice.

Membrii Reţelei RoMentalHealth sunt grupuri de cercetare cu o expertiză recunoscută la nivel naţional şi internaţional în domenii care contribuie la studiul sănătăţii mintale (ex. psihologie, psihiatrie, neuroştiinţe, chimie, biologie, inginerie), din zece universităţi şi institute de cercetare de vârf din România (prezentate în ordinea confirmării participării):

– Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (prin Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată şi Laboratorul de Neuroştiinţe Cognitive).

– Transylvanian Institute of Neuroscience din Cluj (prin Laboratorul de Neuroştiinţe Experimentale şi Teoretice).

– Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (prin Disciplina de Psihiatrie).

– Universitatea Alexandru-Ioan Cuza din Iaşi (prin Grupul de cercetare BioActive, Facultatea de Biologie).

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (prin Grupul de Ingineria Cunoştintelor).

– Universitatea de Vest din Timişoara (prin Departamentul de Psihologie şi Laboratorul de Evaluare a Personalităţii şi a Cogniţiilor Sociale).

– Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Rădulescu-Motru al Academiei Române, Bucureşti.

– Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară „Costin D. Neniţescu” al Academiei Române, Bucureşti (prin Axa de Metabolomică şi Chimia Compuşilor de Inspiraţie Naturală).

– Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Bucureşti (prin Laboratorul de Cercetare Psihiatrie).

– Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi.

Această iniţiativă va facilita colaborarea ştiinţifică dintre membrii reţelei, cu scopul dezvoltării de cercetări interdisciplinare şi multinivelare de anvergură asupra factorilor genetici şi a mecanismelor moleculare, neurofiziologice, epigenetice, psihologice-cognitive şi interculturale implicate în sănătatea mintală. Această înţelegere complexă va susţine apoi intervenţii clinice eficiente, validate ştiinţific.

„Scopul principal al reţelei este realizarea unor studii majore, pe eşantioane mari, cu acoperire naţională, incluzând atât populaţia adultă, cât şi cea pediatrică, studii în cadrul cărora vor fi integrate multiple metode (de ex. IRMf, EEG, genotipare, spectroscopie RMN, fenotipare, analize computaţionale avansate) pentru descrierea multinivelară (genetic, molecular, reţele cerebrale, mecanisme psihologice-cognitive şi interculturale, factori de mediu) a căilor şi reţelelor care determină apariţia şi evoluţia bolilor mintale.

Datele vor permite crearea primei Biobănci pentru Studii asupra Sănătăţii Mintale din România, creând cadrul pentru studii longitudinale şi prospective la nivel epidemiologic.

Baza de date va conţine informaţii de natură genetică, psihologică, stil de viaţă, starea de sănătate, precum şi rezultatele unor analize avansate, inclusiv genetice şi neurofiziologice.

Aceste eforturi se vor alinia la cercetări de frontieră din domenii interdisciplinare ca genetica psihiatrică, genetica neuroimagistică şi conectomica cerebrală şi vor permite acestei reţele să contribuie la descoperiri fundamentale despre sănătatea mintală”, afirmă prof. univ. dr. Andrei Miu, coordonatorul reţelei din partea UBB.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că „UBB este un actor de referinţă în sănătatea mintală la nivel internaţional – aşa cum se vede în rankingurile internaţionale -, cu cercetători incluşi în top 2% cei mai citaţi în domeniu la nivel internaţional şi cu o infrastructură de imagistică biomedicală şi de intervenţii în sănătatea mintală de excepţie, una de referinţă internaţională şi probabil cea mai importantă între Polonia şi China (http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/).

Faptul că ne coordonăm eforturile cu alţi actori naţionali de referinţă internaţională este un exemplu de bune practici pentru cooperarea academică din ţară, împreună devenind mai puternici şi astfel putând pune România pe harta internaţională a acestui domeniu”.

Tradiţie şi Excelenţă prin Cultură-Ştiinţă-Inovaţie din 1581

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din ţară (prin numărul de programe şi caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară şi germană), cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe).