Materiale informative relevante

125

LEGE nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Extras din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

EXTRAS din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

EXTRAS DIN LEGEA 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției