2.1.1. Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001

301

Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 este Ref. Ferenț Robert Antonio – Compartimentul Relații cu Publicul.

Date de contact:

Email: secretariat@socola.eu sau pr@socola.eu

Telefon: 0374.770.477

Fax: 0232.230.990