Prezentare servicii

9517
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi este un institut de monospecialitate – de interes naţional – şi asigură asistenţă medicală de înaltă specialitate bolnavilor din teritoriul arondat cât şi a celor  din întreaga ţară,  în profilul psihiatrie. De asemenea, efectuează îndrumarea metodologică în specialitate a unităţilor sanitare din teritoriul arondat, sprijină acordarea asistenţei medicale de profil din policlinici, dispensare şi cabinetele medicilor de familie.

Efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament şi asigură desfăşuarea practică a învăţământului medical superior (avand studenţi, rezidenti si stagiari în pregătirea de specialitate cât şi doctoranzi.

În prezent se acordă servicii medicale pentru:

Psihiatrie acuţi – spitalizare continuă pe un număr de 497 paturi din care:

 • Psihiatrie toxicomanie  – spitalizare continuă pe un număr de 45 paturi
 • Psihiatrie pediatrică – spitalizare continuă pe un număr de 20 paturi

Psihiatrie cronici – spitalizare continuă pe un număr de 250 paturi din care:

 • Spital centru – spitalizare continuă pe un număr de 25 de paturi
 • Secţia exterioară Şipote – spitalizare continuă pe un număr de 150 de paturi
 • Secţia exterioară Bârnova – spitalizare continuă pe un număr de 75 de paturi

Psihiatrie Îngrijiri paliative – spitalizare continuă pe un număr de 123 de paturi din care:

 • Spital centru – spitalizare continuă pe un număr 25 de paturi
 • Sectia exterioara Barnova – spitalizare continuă pe un număr de 98 de paturi

Spitalizare de zi pe un număr de 440 locuri psihiatrie adulţi şi copii

Servicii medicale acordate de echipa medicală

 • Diagnosticul si tratamentul tulburărilor psihiatrice acute, subacute, cronice
 • Examinare si evaluare psihologică
 • Precizare de diagnostic în cadrul expertizelor medico-legale psihiatrice
 • Investigaţii adiacente în vederea stabilirii diagnosticului diferenţial prin colaborare cu alte specialităţi – neurologie, medicină internă,  investigaţii de laborator, EEG, radiologie şi imagistică medicală
 • Tratamentul biologic medicamentos al afecţiunilor psihiatrice, inclusiv asistenţă psihiatrică de urgenţă
 • Consiliere şi psihoeducaţie cu pacienţii şi familiile acestora
 • Psihoterapie suportivă şi ocupaţională
 • Psihoterapie individuală şi de grup
 • Evaluare psihologică – Aplicarea de scale, chestionare, interviuri (de ex. pentru autism Ghid Portage, Stonny-Brook; pentru schizofrenie K. Sads, Panss); Terapie Cognitiv-comportamentală; Terapie Adleriană; Terapie Familială; Terapie Comportamentală Aplicată pentru Copiii cu Tulburare de Spectru Autist.
 • Psihiatrie pediatrică
 • Evaluare neurologică
 • Evaluare somatică
Servicii din ambulatoriu:
 • Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile (sediul: Şos.Bucium nr.36)
 • ORL
 • neurologie
 • recuperare, medicină fizică şi balneologie
 • endocrinologie
 • oftalmologie
 • medicină internă
 • obstetrică-ginecologie
 • psihiatrie copii
 • psihiatrie adulţi
 • psihologie