Regulamentul (UE) 679 din 2016 prelucrarea datelor cu caracter personal

846

Regulamentul (UE) 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal:

REGULAMENTUL (UE) 679 din 2016

Noul Regulament General pentru Protecția Datelor – Elemente de Noutate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ACTUALIZATĂ

Drepturile Persoanelor Vizate potrivit Regulamentului nr 679

Sesizările sau reclamațiile privind încălcarea Protecției Datelor cu Caracter Personal se pot trimite la:

protectiadatelor@socola.eu

sau pe adresa:

Iași, șos. Bucium, nr 36, cod 700282