Regulamentul (UE) 679 din 2016 prelucrarea datelor cu caracter personal

130

Regulamentul (UE) 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal:

REGULAMENTUL (UE) 679 din 2016

Noul Regulament General pentru Protecţia Datelor – Elemente de Noutate

Notă de Informare privind Confidenţialitatea Datelor cu Caracter Personal

Drepturile Persoanelor Vizate potrivit Regulamentului nr 679

Sesizările sau reclamaţiile privind încălcarea Protecţiei Datelor cu Caracter Personal se pot trimite la:

protectiadatelor@socola.eu

sau pe adresa:

Iaşi, şos. Bucium, nr 36, cod 700282