Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial

91

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași nu face obiectul unei astfel de platforme!