1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției

321

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași nu are în subordinea sa alte instituții!