Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordului Cadru pentru Servicii de pază și protecție

231

Răspuns solicitare clarificări – procedură Servicii de pază

Anunț de participare pentru Servicii de pază și protecție

Caiet de sarcini pentru Servicii de pază și protecție

Acord cadru și Contract subsecvent – Servicii de pază și protecție

Fișa de date a achiziției pentru Servicii de pază și protecție

Formulare pentru depunere oferte – Servicii de pază și protecție