Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordului Cadru pentru servicii de pază

760

Anunț de participare pentru servicii se pază și protecție 2022

Caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de pază 2022

Acord cadru și Contract subsecvent pentru servicii de pază 2022

Fișa de date a achiziției pentru servicii de pază 2022

Formulare pentru depunere ofertă servicii de pază 2022

Contestație servicii pază și protecție

Răspuns contestație Servicii de pază