Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordului Cadru pentru servicii medicale în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie (medic primar)

274

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru achiziție servicii medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie + Formulare pentru depunere oferte

Caiet de sarcini