Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordurilor Cadru pentru servicii medicale în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie (medic primar), cât și pentru servicii medicale în specialitățile medicină de familie/geriatrie/psihiatrie cu competențe în Îngrijiri Paliative (medici specialiști/primari)

303

Anunț de participare pentru atribuire Acorduri Cadru de prestări servicii medicale și Formularele pentru depunere ofertă

Caiet de sarcini pentru achiziție servicii medicale în specialitatea medicină de familie/geriatrie/psihiatrie cu competențe în Îngrijiri Paliative

Caiet de sarcini pentru achiziție servicii medicale în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie