Anunț de participare la procedura de atribuire a Acordului cadru de Servicii Medicale în specialitatea Epidemiologie

707

Anunț de participare pentru achiziționarea serviciilor medicale epidemiologice + Formulare de depunere ofertă

Caiet de sarcini – achiziție servicii medicale în specialitatea epidemiologie