Anunț de participare servicii de pază

879

Răspuns Solicitare de clarificare cu privire la Procedura proprie de atribuire Acord cadru pentru servicii pază

Anunț de participare servicii de pază

Formulare în vederea depunerii ofertelor pentru servicii de pază

Fișa de date a achiziției pentru servicii de pază

Caiet de sarcini servicii de pază

Acord cadru și contract subsecvent pentru servicii de pază