Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului pentru servicii consultanță, asistență și reprezentare juridică

705

Comunicare privind rezultatul procedurii

Răspuns la solicitarea de clarificare – procedură de achiziție servicii juridice

Invitația de participare la procedura de atribuire a contractului pentru servicii consultanță, asistență și reprezentare juridică

Document descriptiv privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică

Modele de formulare în vederea depunerii de oferte pentru serviciile juridice