Legislaţie (organizarea şi funcţionarea Institutului)

1820

Întreaga legislație în baza căreia este organizat și funcționează Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași:

Legea 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – republicată

Legea nr. 95/2006 – forma sintetică – privind reforma în domeniul sănătății – republicată

Ordinul 488 /2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

Legea nr. 46/2003 – forma sintetică – privind drepturile pacientului

Ordinul 1410/2016 – privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului