Parteneri

2298

Lista tuturor protocoalelor de colaborare încheiate de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, precum și protocoalele încheiate de Institut cu celelalte spitale:

Lista contractelor încheiate cu spitalele din Iași în privința asigurării serviciilor medicale poate fi consultată AICI:

 • IMSP Spitalul de Psihiatrie ”Bălți” Republica Moldova – cooperare științifică, educațională, socio-culturală și antropologică.
 • Spitalul de Psihiatrie La Valette, Franța – convenție de cooperare în domeniile psihiatriei, sănătății mentale și geriatriei.
 • Spitalul HIHL, Franța – convenție de cooperare în domeniile psihiatriei, sănătății mentale și geriatriei.
 • Fundația Catharsis – parteneriat în cadrul proiectului ”Centru de primire terapeutică și suport comunitar”.
 • Protecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – colaborare pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare.
 • Centrul de Asistență Medico-Socială Bivolari, Iași – colaborarea privind desfășurarea și derularea de activități și servicii medicale/sociale în interesul persoanelor cu risc de excluziune sociala.
 • Fundația Solidaritate și Speranță, Centrul de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool și alte droguri – asigurarea de servicii de informare și consiliere persoanelor dependente de alcool și alte droguri după externarea din spital.
 • Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași –  colaborare pentru desfașurarea activităților de învățământ medicofarmaceutic, universitar și postuniversitar  în spitale pentru anul universitar 2015-2016.
 • Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Biologie – colaborare în vederea derulării stagiilor de practică / voluntariat de specialitate de către studenți.
 • Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași,  Facultatea de Psihologie și Științele Educației – proiecte comune de cercetare în scopul îmbunătățirii metodologiei psihologice de evaluare a pacienților și optimizării activității profesionale a psihologilor clinicieni.
 • F.E.G. (Fundația Ecologică Green) – Scoala Postliceală – colaborare în vederea derulării stagiilor de practică / voluntariat de specialitate de către cursanți.
 • Scoala Postliceală Sanitară de Stat ”Grigore Ghica Vodă” Iași – colaborare în vederea derulării stagiilor de practică / voluntariat de specialitate de către elevi.