Anunț de participare la procedura de atribuire a acordului cadru pentru servicii de pază și protecție

710

Anulare procedură pentru servicii de pază

Răspuns la o Solicitare de clarificare

ERATĂ 2 – modificare documentație publicată (Anunț de participare nr.13814 și Fișa de date 13812)

Răspuns solicitare de clarificare servicii de pază – erată documentație

Anunț de participare pentru servicii de pază și protecție

Fișa de date a achiziției pentru servicii de pază și protecție

Formulare pentru depunere oferte servicii de pază și protecție

Caiet de sarcini pentru prestare servicii de pază și protecție

Acord cadru și contract subsecvent servicii de pază și protecție