Organizarea Institutului

100

Regulamentele și regulile care funcționează la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași și în baza cărora se asigură organizarea și funcționarea acestuia:

Declaraţia managerului privind implementarea sistemului de management al calităţii

Codul de conduită

Structura organizatorică

Organigrama Institutului

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF

Informarea pacienţilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament Intern 14.06.2019