Organizarea Institutului

4010

Regulamentele și regulile care funcționează la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași și în baza cărora se asigură organizarea și funcționarea acestuia:

Declarația managerului Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași privind implementarea Sistemului de Management al Calității – 2022

Plan de Management – 2022

Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Politica în domeniul calității

Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi pentru anul 2020

Declaraţia managerului privind implementarea sistemului de management al calităţii

Codul de conduită

Structura organizatorică

Organigrama Institutului

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF

Informarea pacienţilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament Intern 14.06.2019