Organizarea Institutului

3575

Regulamentele și regulile care funcționează la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași și în baza cărora se asigură organizarea și funcționarea acestuia:

Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Politica în domeniul calității

Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi pentru anul 2020

Declaraţia managerului privind implementarea sistemului de management al calităţii

Codul de conduită

Structura organizatorică

Organigrama Institutului

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF

Informarea pacienţilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament Intern 14.06.2019