Organizarea Institutului

4396

Regulamentele și regulile care funcționează la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași și în baza cărora se asigură organizarea și funcționarea acestuia:

Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi pentru anul 2020

Codul de conduită

Structura organizatorică

Organigrama Institutului

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF

Informarea pacienţilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament Intern 14.06.2019