Proceduri operaţionale

4688

Evidența procedurilor operaționale de la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, precum și Registrul unic al acestor proceduri:

Evidență proceduri actualizate 08.07.2022

Procedura operațională PO 104-19 Serviciile juridice exceptate de la aplicarea prevederilor Legii 98 din 2016 privind achizițiile publice

Proceduri și protocoale existente la nivelul Institutului 01.04.2021

Registru proceduri actualizat 01.06.2020

Procedura Operațională 104-18

Evidenta proceduri actualizate la 01.12.2019

Registrul unic de proceduri actualizat 15.01.2019