1.3.1. Regulament de organizare și funcționare

4703

Regulamentele și regulile care funcționează la nivelul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași și în baza cărora se asigură organizarea și funcționarea acestuia:

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF

Codul de conduită

Structura organizatorică

Organigrama Institutului

Informarea pacienţilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament Intern 14.06.2019

Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi pentru anul 2020