Activitatea de cercetare în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

1446

Majoritatea proiectelor de cercetare din cadrul Institutului au fost efectuate în regim de cercetare doctorală, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Înafară de colaborarea cu UMF Iași, Institutul a colaborat în proiectele sale de cercetare și cu alte universități și spitale din România sau străinătate.

În cadrul Institutului de psihiatrie Socola Iași, în ultimii 10 ani, activitatea de cercetare se poate clasifica în 6 direcții distincte dar interconectate de cercetare:

  1. Psihopatologie
  2. Psihofarmacologie
  3. Cercetare fundamentală
  4. Management terapeutic
  5. Cercetare socio-comunitară
  6. Cercetare interdisciplinară

În acest timp, rezultatele proiectelor de cercetare au fost diseminate în jurnale indexate în baze de date internaționale Clarivate Analytics©, proprietate intelectuală a Thomson Reuters. În total, au fost publicate un număr de 111 articole în 23 de reviste ISI internaționale  și 11 din România. Dintre acestea, 69 de articole au fost publicate în reviste ISI din România și 42 în reviste ISI internaționale.

Fig. 1: Distribuția articolelor în reviste ISI din România și străinătate

Fig. 2: Numele jurnalelor ISI în care au fost publicate articolele și ponderea publicării în fiecare jurnal.

Relevanța rezultatelor cercetării efectuate în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași poate fi apreciată prin numărul de citări ale articolelor publicate de către echipa noastră. Astfel, interogând baza de date Scopus, proprietate a Elsevier, vedem că rezultatele cercetărilor desfășurate în Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași au servit drept referință bibliografică de 1101 ori pentru alte articole publicate în reviste intexate ISI. Putem calcula astfel, similar modului în care este este calculată relevanța științifică a unui jurnal ISI, factorul de impact (FI) al cercetărilor efectuate de către echipa noastră prin formula:

FI = numărul de citări într-o anumită perioadă / num[rul de articole (publicate în acea perioadă)

Astfel, obținem un FI=1101 citări/111 articole ≈ 9.92