Dezvoltarea și validarea metodologiei cromatografiei de înaltă performanță (HPLC și UHPLC) în diagnosticarea tulburărilor psihice și monitorizarea tratamentului medicamentos

1436

Dezvoltarea și validarea metodologiei cromatografiei de înaltă performanță (HPLC și UHPLC) în diagnosticarea tulburărilor psihice și monitorizarea tratamentului medicamentos.

Descrierea programului

Având în vedere dezvoltarea continuă a tehnologiei de identificare a compușilor din diverse produse biologice, tematica actuală deschide numeroase linii de investigații în ceea ce privește identificarea biomarkerilor și concentrațiile medicamentoase, optimizând astfel capacitatea diagnosticării și tratării pacientului.

Sistemul HPLC este constituit conceptual din două faze, una solidă (în metodologia actuală o coloană cu interior imobil) și o fază mobilă (diverși solvenți). Substanța analizată va fi dizolvată în faza mobilă, parcurgând ulterior coloana. Prin acest procedeu, în funcție de materialele utilizate, se vor separa constituenții, fiind ulterior analizați prin diverse procedee (spectroscopie de masă, fluorescență, UV-VIS). Separarea moleculară este fundamentată de diferențele fizice subtile intre particule, cum ar fi solubilitatea, încărcarea electrică, dimensiunea. Coloanele (faza staționară) vor prezenta caracteristici specifice în funcție de molecula studiată. Faza mobilă va fi la rândul ei aleasă în funcție de coloana utilizată, metoda de separare și substanța analizată. Analiza poate determina atât prezența unor substanțe cât și concentrația lor, capacitatea de analiză fiind până la ordinul femtogramelor.

Principalele direcții de cercetare și dezvoltare a tehnicii sunt reprezentate de identificarea biomarkerilor și analiza farmaceutică.

Prima dintre aceste linii de cercetare enunțate face la ora actuală obiectul multor studii în ceea ce privește demența, schizofrenia și alte tulburări psihiatrice. Conceptual, orice patologie ce are ca manifestare producția de compuși secundari, cu structură sau în concentrații diferite față de constituenții normali ai unui produs biologic, diagnosticarea poate fi realizată prin identificarea și măsurarea acestor biomarkeri.

De asemenea, în producția farmaceutică, utilizarea HPLC tehnici reprezintă un ”golden standard” în vederea precizării concentrațiilor medicamentoase. Această utilizare a fost extinsă în cuantificarea medicamentelor din produsele biologice (sânge, LCR).

Scop

Prin dezvoltarea și validarea metodologiei cromatografiei de înaltă performanță (HPLC și UHPLC) în diagnosticarea tulburărilor psihice și monitorizarea tratamentului medicamentos sunt atinse obiective practice și teoretice cu impact major în managementul terapeutic al pacientului. De asemenea, integrarea acestei practici întâlnită la nivel european duce la individualizarea abordării psihiatrice a bolnavului prin orientarea țintită, în parametri specifici, a medicației psihotrope, evitându-se atât impactul nociv al dozării inadecvate cât și evitarea unor costuri suplimentare prin perioade mai îndelungate de spitalizare.

OBIECTIVE

Obiective generale:

  1. Dezvoltarea unor modele de analiză și monitorizare a diverselor medicamente psihotrope utilizate în practica curentă.
  2. Evidențierea interacțiunilor terapiei farmacologice psihiatrice în tratamentul polifarmaceutic
  3. Dezvoltarea de proceduri în administrarea de substanțe psihotrope în vederea atingerii concentrației optime plasmatice.
  4. Identificarea și evaluarea diverșilor biomarkeri din patologiile psihiatrice

 Obiective specifice:

  1. Relaționarea nivelurilor de concentrație a preparatelor psihotrope cu evoluția simptomatologiei și a nivelurilor biomarkerilor identificați
  2. Dezvoltarea unui model animal pentru cuantificarea nivelului concentrației medicamentoase și a biomarkerilor din alte produse biologice (LCR, extras tisular cerebral)
  3. Corelarea rezultatelor obținute cu metode de diagnostic imagistic.
  4. Reducerea impactului economic al spitalizării prin tratament specific adaptat concentrației plasmatice.

RELEVANȚA PROIECTULUI

Proiectul mai sus detaliat prezintă un potențial dublu pentru practica medicală psihiatrică. Primul aspect este încadrat în cercetarea fundamentală a patologiei psihice cu posibilitatea dezvoltării unor metode noi de diagnostic și identificarea biomarkerilor prezenți sau responsabili de dezvoltarea manifestărilor specifice bolilor analizate. Cel de-al doilea aspect este unul practic, pacienții beneficiind astfel de un tratament adecvat, bazat pe analize concrete ce au capacitatea de a orienta conduita terapeutică.

Aspectul financiar completează relevanța proiectului prin reducerea numărului de zile de spitalizare, utilizarea unor concentrații adecvate medicamentoase și evitarea tratării efectelor adverse provenite din interacțiunea medicamentoasă sau dozarea inadecvată a preparatelor prishotrope.