Stimularea electrică transcraniană în cadrul manifestărilor discomportamentale mediate de către circuitele fronto-subcorticale și sistemul limbic

1629

Stimularea electrică transcraniană în cadrul manifestărilor discomportamentale mediate de către circuitele fronto-subcorticale și sistemul limbic.

Descrierea programului

Stimularea electrică transcraniană (SET) reprezintă o tehnică non-invazivă, de actualitate, de stimulare focală prin aplicarea unui curent de joasă intensitate (0.5-2 mA) la nivelul proiecției unei regiuni corticale. Este o tehnică aprobată pentru tratamentul tulburării depresive recurente și a tulburărilor de spectru adictiv, pe baza studiilor ample ce au demostrat eficiența acesteia. Tehnica prezintă potențiale multiple datorită mecanismelor de acțiune prin care aceasta funcționeaza iar studiile au demostrat efectul pozitiv pe care SET îl are asupra tulburărilor psihice precum schizofrenia sau neurologice, în speță fibromialgia dar și efectul benefic în recuperarea post AVC. Nu în ultimul rând, există studii restânse cu rezultate pozitive în ceea ce privește regenerarea fibrelor nervoase într-o populație de pacienți cu sechele post AVC. Plecând de la aceste rezultate, prin actualul proiect de cercetare propunem evaluarea efectului SET la nivelul conexiunilor dintre cortexul frontal și sistemul limbic, reprezentate de fascicolul cingulat, radiațiile talamice anterioare și a fascicolului uncinat, cât și implicațiile reflectate asupra capacității de procesare emoțională. În cadrul studiului vor fi incluși 40 de pacienți cu patternuri comportamentale de tip instabil-emoțional ce vor fi supuși unor serii de ședințe de stimulare electrică activă și placebo. Jumătate dintre pacienți, din fiecare grup, vor efectua în timpul ședințelor sarcini menite să activeze comunicarea între cortexul frontal și sistemul limbic, prin intermediul fasciculelor menționate anterior, sarcini precum descrierea unor imagini cu conținut emoțional puternic. Cealaltă jumatate a subiecților vor urmări imagini neutre din punct de vedere emoțional. Acest demers este menit să demonstreze ipoteza conform căreia SET are capacitatea de a modula transmisia unui impuls nervos generat în zona de stimulare. Subiecților li se vor face măsurători morfologice prin IRM cu difuzie ponderata (tractografie) înainte și după încheierea ședințelor de stimulare pentru a măsura impactul la nivelul fibrelor nervoase menționate anterior și vor fi monitorizați pe tot parcursul proiectului prin scale psihometrice specifice patologiei în scopul monitorizării impactului asupra  simptomelor de spectu instabil-emoțional.

 Scop

Realizarea unui protocol terapeutic și introducerea în cadrul programului de asistență a pacienților cu tulburări de personalitate a stimulării electrice transcraniene pentru un mai bun management al semnelor și simptomelor și un prognostic mai bun pe termen lung, prin controlarea eficientă a efectelor adverse ale tratamentului farmacologic standard.

OBIECTIVE

Obiective generale:

  1. Evaluarea unor strategii terapeutice ce implică SET, asupra pacienților care manifestă patternuri comportamentale de tip instabil-emoțional.
  2. Evaluarea efectului SET împreună cu tratamentul farmacologic standard asupra simptomelor amintite anterior.
  3. Evaluarea efectului SET asupra neuroplasticității.
  4. Evaluarea potențialului de proiecție a efectului SET la nivelul unor arii cerebrale aflate în profunzime prin stimularea unor arii de suprafață.
  5. Stabilirea unor corelații între raspunsul morfometric și cel psihometric.

Obiective specifice:

  1. Evaluarea variaţiilor scorurilor scalelor CGI–S (Clinical Global Impressions – Severity of Illness scale) şi CGI-I (Clinical Global Impressions – Improvement scale).
  2. Efectul tratamentelor propuse asupra funcţionării globale utilizând componenta vizuală a scalei de evaluare a calităţii vieţii EQ-5D.
  3. Evaluarea tolerabilității terapiei prin SET și efectul asupra complianței pacientului.
  4. Evaluarea impactului tratamentului propus asupra costurilor de spitalizare.
  5. Evaluarea eficienței pe termen lung al terapiei propuse prin monitorizarea indicatorilor de spitalizare la pacienții ce beneficiază de SET.

RELEVANȚA PROIECTULUI

Proiectul anterior descris se bazează atât pe cercetare fundamentală cât și clinică. Potențialul cercetării constă în principal în aplicabilitatea practică a metodei propuse spre cercetare, fiind o tehnică terapeutică de care pot beneficia un număr mare de pacienți cu diverse patologii, iar efectele se pot răsfrânge nu doar la nivelul controlului simpltomatic și creșterii calității vieții pacienților, dar și asupra costurilor de spitalizare a acestor pacienți.