Organizarea și perspectivele profilaxiei secundare a comportamentului agresiv în tulburările psihice majore

1085

Organizarea și perspectivele profilaxiei secundare a comportamentului agresiv în tulburările psihice majore.

Descrierea programului

Fiecare tulburare psihică produce pattern-uri comportamentale relativ specifice,astfel încât suferința psihică devine mai evidentă cu cât un comportament patologic apare mai incoercibil și mai recidivant. Tulburările psihice însoțite de comportament agresiv reprezintă o sursă de alterare a microgrupului social,o amenințare la adresa sănătății publice. Profilaxia secundară cuprinde totalitatea măsurilor complexe de depistare precoce,de tratare adecvată a tulburărilor psihice și scăderea recidivelor. Comportamentele agresive și violente reprezintă amenințări semnificative la adresa sănătății mintale alături de deteriorarea generală a stării de sănătate a populației,expansiunea abuzurilor și a dependențelor de substanțe psihoactive,creșterea ratei suicidului. Sănătatea mintală decurge din trăsăturile comportamentului uman ca o stare rezultată din echipamentul ereditar adecvat, dozarea corectă a gratificațiilor și frustrărilor din socializarea primară, existența unui mediu diversificat pentru schimburi cognitive variate și cu amplitudinea de a conduce către autonomie, adaptarea la mediu și la norme considerate în mod adecvat ca adevărate judecăți de valoare. Agresivitatea apare ca  un instinct bipolar distructiv și creator în același timp care doar în unele situații se poate disocia deoarece sub aspect hermeneutic se afirmă că agresivitatea a avut un rol pozitiv în evoluția speciilor, deoarece agresivitatea nu este distructivitatea, ci aspectul său constructiv. Pornind de la aceste scurte concepte teoretice cumulat cu profilul cazuisticii psihiatrice actuale si cu conceptul de Sănătate Mintală, detaliez în rândurile ce urmează aspectele pe care doresc să le evidențiez în cadrul temei de doctorat ca obiective principale si secundare

SCOP

Studiile propuse vor fundamenta protocoale sau ghiduri de aplicare a profilaxiei secundare a comportamnetului agresiv în tulburările psihice majore, obiectivată prin scăderea ratei de spitalizare scăderea duratei de spitalizare scăderea incidenței comportamentului agresiv în tulburările psihice majore, scăderea costurilor, scăderea recidivelor, diminuarea efectelor directe și indirecte a comportamnetului agresiv a unui pacient în cadrul microgrupului social din care face parte, profesional si in cele din urmă a sănătății publice.

Obiective generale:

– Stabilirea rolului organizării profilaxiei secundare în evoluția tulburărilor psihice majore

– Instituirea măsurilor complexe de depistare precoce,de tratare adecvată a tulburărilor psihice și a comportamentului agresiv dezvoltat  în cadrul acestor tulburări

– Evidențierea particularităților clinico-evolutive a comportamnetului agresiv dezvoltat în cadrul tulburărilor psihice majore.

– Formarea unor legături constante între serviciile spitalicești, semi-ambulatorii și ambulatorii pentru a putea montoriza evoluția pacienților, dezvoltarea și creșterea serviciilor de sănătate mintală.

– Înființarea și dezvoltarea unor servicii de intervenție in criză,cu aplicabilitate practică directă asupra comportamentului agresiv.

– Întreprinderea unor acțiuni de educație psihomedicală ce implică cunoașterea semnelor bolii și a măsurilor terapeutice profilactice și curative necesare.

– Instruirea în semiologia psihopatologică a medicilor si psihologilor.

– Identificarea factorilor de risc evolutivi în dezvoltarea comportamentului agresiv .

– Evaluarea profilaxiei secundare în cadrul tulburărilor psihice majore alături de durata internării și costurile aferente.

– Instituirea unui set de măsuri adaptat,pentru ameliorarea dezvoltării manifestărilor discomportamentale de tip agresiv pe termne lung și mediu care au beneficii directe asupram costurilor directe și indirecte,asupra microgrupului social, asupra sănătății publice

RELEVANȚA STUDIULUI

Finalitatea globală se poate aprecia în functie de diagnosticul pacientului, respectiv de tulburarea psihică majoră de care acesta suferă, efectele aplicării profilaxiei secundare, tratamentul bilogic administrat se doreste obtinerea scăderii ratei de agresivitate din cadrul tulburărilor psihice majore și menținerea acestei rate scăzute.