Plan de management şi strategie de dezvoltare

1189

Planul de management al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași 2024

Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași – octombrie 2023

Planul de management al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași 2023

Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași 2023

Declarația managerului Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași privind implementarea Sistemului de Management al Calității

Plan de Management – 2022

Planul strategic de dezvoltare a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Politica în domeniul calității

Declaraţia managerului privind implementarea sistemului de management al calităţii

Strategia de dezvoltare 2019

Plan de management actualizat 2018

Strategia de dezvoltare 2018

Plan de management actualizat 2017

Strategia de dezvoltare 2017

Plan de management 2016

Strategia de dezvoltare 2016

Plan de management 2015

Strategia de dezvoltare 2015